Dokumentacja do celów prawnych

Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządzamy:

 1. Mapy do celów prawnych:
  • mapy z projektem podziału nieruchomości
  • mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości,
  • mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej,
  • mapy niezbędne do klasyfikacji gruntów
  • mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwane „mapami do zasiedzenia”,
  • mapy służące do zniesienia współwłasności nieruchomości
  • mapy do ustalenia służebności gruntowych,
 2. Sporządzamy dokumenty niezbędne do sprostowania ksiąg wieczystych oraz inne opracowania geodezyjne do celów prawnych;