Wytyczanie obiektów budowlanych

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jedną z pierwszych prac na budowie jest geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie podlegają wszystkie obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę a także obiekty, o których mowa wart.29 ust.1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust.2 pkt 17 i 26 prawa budowlanego. Geodeta po wcześniejszym opracowaniu projektu w biurze, na placu budowy określa dokładne usytuowanie obiektu budowlanego. W większości przypadków, usytuowanie obiektu wyznacza się w odniesieniu do granic, stąd w wypadku braku danych co do ich przebiegu, należy ustalić je na etapie sporządzania mapy do celów projektowych.
W przypadku budynku do wskazania tej właściwej lokalizacji stosuje się profile fundamentowe, czyli deskę poziomo przykręconą do pali wbitych w ziemię, na której to przeważnie wkrętem dodatkowo pomalowanym farbą, oznacza się oś ściany. Murarz po przeciągnięciu sznurka między dwoma profilami wyznaczającymi ścianę wie gdzie dokładnie ma być ona usytuowana. W przypadku wytyczenia sieci lub przyłączy uzbrojenia podziemnego przeważnie punkty załamań oznacza się za pomocą palików wbitych w ziemię.
Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Obsługa geodezyjna budowy. W wypadku bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych (hale, budynki wielokondygnacyjne, zespoły budynków), często niezbędna jest stała obsługa geodezyjna budowy, polegająca na konieczności częstych wizyt geodety na budowie w celu np. kilkukrotnego wytyczenia osi konstrukcyjnych poszczególnych etapów budowy, sprawdzania pionowości konstrukcji (np. hale magazynowe lub produkcyjne), nanoszenia osi konstrukcyjnych na poszczególnych kondygnacjach wielokondygnacyjnych budynków, tyczenia na bieżąco wykonywanego uzbrojenia podziemnego itp.

Ile trwa wytyczenie obiektu budowlanego? W zależności od skomplikowania projektu i od tego czy samo wytyczenie wymaga w pierwszej kolejności pomiaru wyjściowego np. przy rozbudowie, wytyczenie budynku trwa od kilku godzin do dwóch dni wraz z pracami przygotowawczymi.