Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana na kopii mapy zasadniczej udostępnionej geodecie przez Starostwo. Geodeta po otrzymaniu kopii mapy ze starostwa sprawdza na miejscu przyszłej inwestycji czy na mapie którą otrzymał naniesione są wszystkie niezbędne elementy które rzeczywiście znajdują się na miejscu (np. budynki, uzbrojenie podziemne terenu nawierzchnie ulic, zieleń wysoka itp.) Jeśli jakiegoś elementu brakuje, wykonuje jego pomiar. Może się zdarzyć sytuacja że na mapie coś jest a w rzeczywistości już tego nie ma. Dlatego mówi się że jest to aktualizacja mapy zasadniczej. Geodeta sporządza z tego pomiaru dokumentacje, a także przygotowuje specjalne pliki na podstawie których pracownicy wydziału geodezji wprowadzą pomiar na mapę. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:

  1. budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub
  2. innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m

– od granicy działki ewidencyjnej, a w starostwie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z odpowiednią dokładnością, lub w przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jedno-znacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, geodeta zawiadamia sąsiadów o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic i ustala te granice odszukując punkty graniczne bądź ustala je zgodnie z przepisami rozporządzenia ws ewidencji gruntów. Tak przygotowaną dokumentację geodeta składa do kontroli w starostwie. Po pozytywnej weryfikacji, złożonych dokumentów, geodeta nanosi o niej informację na wykonaną przez siebie mapę i w wersji papierowej lub elektronicznej przekazuje inwestorowi. Następnie na mapie do celów projektowych, nanoszony jest projekt czyli to co inwestor chcę wybudować i w ten sposób powstaje plan zagospodarowania terenu. Wraz z pozostałą dokumentacją, plan zagospodarowania terenu zostaje złożony przez inwestora do starostwa celem wydania pozwolenia na budowę.
Ile trwa sporządzenie mapy do celów projektowych? W zależności od wielkości obszaru opracowania, oraz od tego czy w trakcie należy ustalić granice nieruchomości co wiąże się z wezwaniem listownym sąsiadów, zrobienie mapy do celów projektowych trwa od 2 do 8 tygodni.