Inne usługi

Pomiary zasiewów, lub pomiary rzeczywistej powierzchni gruntów przekazanych przez KOWR w dzierżawę, która to niejednokrotnie znacznie odbiega od tej wynikającej z umowy.

Przygotowanie wniosku o warunki zabudowy, wraz z załącznikami na który składa się:

  • pozyskanie mapy zasadniczej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • pozyskanie zapewnień o możliwości przyłączenia do sieci
  • przygotowanie wniosku o warunki zabudowy

Jeśli chcesz zlecić nam inne usługi tu nie wymienione prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zlecenia